Dinin İnsanları İyiliğe Götürmesi

Dinin birden çok amacı olsa da asıl amacı dünya huzurunu güvenliğini ve adaletini sağlamasıdır. Din dünyaya ilk indirildiğinde sadece topluluklara hitap ederken sonraki süreçte tüm dünyaya hitap eder duruma gelmiştir. Dinin evrenselliği geçtiğimiz yirmi asırlık bir süre içerisinde yavaş yavaş gerçekleşmiştir. Her ne kadar binlerce din mevcut olsa da sadece iki din evrenselliği yakalamıştır bunlar Hristiyanlık ve İslam dinidir.

Dinin Asıl Amacı Nedir?

Dinin asıl amacı bütün insanların Allah tarafından göründüğü, kontrol edildiği yani başıboş bırakılmadığını bildirmektir. Yani bir yaratıcı olmasaydı dünyanın daha adaletsiz, daha güvensiz ve daha boş bir hayat vermesi kaçınılmaz olurdu. Dinin her şeyden önce asıl amacı iyiliktir. İyilikten kasıt, hem insanın kendine karşı hem de diğer insanlara karşı tutum ve davranışlarındaki olumlu değişikleri meydana getirmektir.

Din İnsanları İyiliğe Götürür Mü?

Her din insanlara iyiliği emreder. Kötü olan işleri, yani hırsızlığı, tecavüzü, adam öldürmeyi veya fitne çıkarmayı yasaklar. İnsanların dine mensup olmalarıyla bu suçların azalması beklense de pratikte maalesef durum böyle olmaz. Dine göre insanlar sadece inandık deseler bile şeytana uyarlar ve aynı suçları işlerler. Bu nedenle insanların iyiliğe ulaşması için sadece dine mensup olmaları yeterli değildir. Dinin gereklerine tam olarak uyan insanın ise iyiliğe gitmesi kaçınılmazdır. Yani hırsızlık yapmayan bir insan başkalarına kötülük yapmaz ve kazandığının kıymetini bilir. Adam öldürmeyen bir insan, iyi insan olarak yaşamaya hak kazanır. Veya tecavüz yeltenmeyen bir insan diğer insanların güvenliğini tehlikeye atmaz.

Dinin Toplumu İyiliğe Götürmesi

Din insanları birey olarak iyiliğe götürmesi yanında her bireyin oluşturduğu toplumu da iyiliğe götürmektedir. Bu iyilik toplumsal olduğunda bozulması çok daha zordur. Çünkü toplumsal iyiliği yine toplum kuralları korur. Aynı şekilde toplum kötüyse kötülükten ayrılması bir insanın kötülükten ayrılmasında çok daha zor olacaktır. Bu nedenle her insan toplumu iyi bir hale getirmek için öncelikle kendisini iyi bir hale getirmek zorundadır. Toplumun ve insanın iyi olması dine mensup olmak ve o dinin emir ve yasaklarını tamamen yerine getirmesine bağlıdır. Ve dini yanlış anlamalardan ve din sömürücülerden korumak gerekmektedir.

Article Categories:
Din ve Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Don't Miss! random posts ..