Dinde Hadislerin Ayetlerin Önüne Geçmemesi Gerekliliği

Dinde Hadislerin Ayetlerin Önüne Geçmemesi Gerekliliği

Dinler, insanın muhtaç olduğu inançların sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsan kendisini inanmaya muhtaç hissettiği için dinlerin varlığına da inanmışlardır. İslam da bunlardan bir tanesidir. Büyük din İslam, Allah’ın varlığına ve birliğine, gönderdiği kitaplara ve peygamberlere inanan, son peygamberin de Hz. Muhammed olduğuna inanan insanların dinidir. İslam’a göre Allah, insanlığa bir kitap ve onun sözlerini, emirlerini ve bizden istediklerini iletecek bir insan yani peygamberler göndermiştir. Gönderilen dini kitabımız olan Kur’an-ı Kerim, bizleri doğru yola ve Allah’ın istediği gibi güzel bir insan olmamız için indirilmiştir. Bu kitap yanlış anlaşılmasın diye de bir peygamber yollanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan yazılar Allah’ın sözleridir ve bunlara ayet denir. Bu ayetleri açıklamak ve yanlışlıklara sebebiyet verilmesin diye yollanan peygamberin sözlerine de hadis denir. Günümüzde ayetlerle hadislerin önüne geçtiği görülmektedir. İnsanımız bunun yanlış olduğunu bilmeden yapmaya devam edip büyük bir gaflete düşmektedirler. Hadisler, amel düzeyi bizden daha yüksek mertebede olan Peygamberimiz(S.A.V)’in sözleriyken, ayetler yüce Allah’ın sözleridir. Hadisleri daha üstün tutanlar kelimelerin anlamlarını karıştırmakta veya yanlış bilmektedirler. Yüce Allah’ın sözleri, onun yarattığı kuldan daha sonra gelmesi bizleri bilmeden de olsa yanlışa sürükleyen bir davranıştır.

Bu yanlışı yapmamak için ne yapılmalı?

Din bize, Allah’a inanmayı, onun sözlerine yani ayetlere inanmayı ve gönderdiği peygamberlere inanmayı emreder. Bizler öncelikle bu Arapça kökenli kelimelerin anlamlarını doğru öğrenmeli, bizlerden istendiği gibi ibadet etmeliyiz. Arapça olan kitabın, Arapça olan terimlerini doğru kullanmadığımız takdirde hata etmiş, adeta yüce Allah’a saygısızlık etmiş oluruz. Mümin olan, İslam’a inanan herkes kullandığı kelimelerden ve yaptığı davranışlardan sorumludur. Bu yaptığımız hataların farkında olup doğrusunu öğrenerek hayatımızı daha düzenli bir hale getirmeliyiz. Bilmemek bizi kurtarmayacağı gibi yaptığımız gafleti de düzeltmez. Mümin olarak bize düşen, gönderilen ayetleri okuyup anlamaktır. Daha sonrasında da Peygamberimizin sözlerine ve davranışlarına uymak olacaktır. Fakat bu sırayı karıştırıp hatalı beyanlarda bulunmamalıyız. Yüce Allah, isteyerek ve görevlendirerek gönderdiği peygamberin sözlerini, onu yaratandan daha önce tutmamalıyız. Allah yaratmasaydı hadislerde insanlar da olmayacaktı. Bu yüzden bir mümin olarak, doğrularını öğrenip hayatımıza uyarlamalı ve yanlış yapmamaya özen göstermeliyiz

Article Categories:
Din ve Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Don't Miss! random posts ..