Balıkları Tanıyalım

Malzemeler

ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus)

Trakya, Marmara ve Karadeniz?de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar.
Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5-6, en çok 9 santimetreye
kadar büyür. Üreme devresi nisan-haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla
yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin
açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2-3 haftada
olgunlaşan yavrular, midyeyi terkeder. Böylece küçük cüsselerine rağmen
emniyetli üreme tamamlanır.

AFANGUS (Aphanius fasciatus)

Ege ve Akdeniz?in sahillerine akan içsularda yaşar. Çeşitli türleri ülkemizde
yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan
5-6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular ve
özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında
üremelerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Akvaryum
balığı olarak da yetiştirilir.

AKYA (Lichia amia) Leerfish

Kuzu, çıplak,
leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180
santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük
balıklarla beslenerek, dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır.
Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok
avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae)

Orta ve Doğu
Anadolu?nun göl ve akarsularının çamurlu, kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış
gösterir. Zeminlerden emdiği çamurlardan, küçük hayvanlar, böcekler ve
larvaları seçerek besinlenir. İsmi de ordan gelir. 6-7 santimetreye kadar
büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs-haziran arasında
yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Doğa dengesini
korur.

AY BALIĞI (Mola mola)

Pervane balığı
da denir. Okyanuslar ve Akdeniz?in açıklarında uzun göçler yapmadan, bazen
derinlerde, bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. İyi yüzemeyen,
hareketsiz bir balıktır. Deniz anaları, ahtapot, mürekkep balığı ve diğer
balıklarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1,500 kilogram ağırlığa erişip 20-25
yıl yaşayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker.
Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu
olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Carp

Pullu sazanın
çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en
elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj
göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Ekonomik
değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200,000 ton sazan üretimi
yapılmaktadır

BAKALYARO (Merlangius merlangus)

Mezgit ve
gelincikle aynı türdendir. Karadeniz?de yaygın, Ege?de az bulunur. Genelde
15-20, en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki
sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde, fazla göçler yapmadan yaşar.
Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir.
Üremelerini şubat-mayıs arasında, sahillere yakın yerlerde yapar. Mezgitle eş,
beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

BARBUNYA (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık
denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde
sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye
kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler
yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100,000 yumurta döker. Etinin
lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

BERBER BALIĞI (
Anthias anthias )

Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık, çakıl ve
bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı,
25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri
yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar
gibidir.

BERLAM (Merluccius merluccius)

Ilık denizlerin
orta sularında yaşar. Ege, Marmara ve Akdeniz?de yaygın, Karadeniz?de seyrek
bulunur. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda, gezinip geceleri
avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz, çaça, hamsi ve benzeri küçük
balıklarla beslenir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa
erişebilir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremeleritni
yapar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Taze olarak her mevsimde yendiği
için ekonomik değeri yüksektir.

BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Barb

Genelde 30-50
santimetre uzunlukta ve 0.5-2 kilogram, en çok 3 kilogram ağırlıkta olur.
Büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan nehirlerin berrak kum
tabanlı bölümlerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur.
Mayıs-haziran arasında üreme yapar ve 5,000-30,000 yumurta döker. Bu devresinde
yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden
değerli bir balıktır.

BODUR YAYIN (lctalurus melas)

Güneydoğu?daki
akarsu ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20-30, en çok 45
santimetre boy ve 100-500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça
obur bir bahktır. Omurgasızlar, küçükbalıklar, balık larvaları ve kurbağalar da
dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında
kumların içine yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını
bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)

Trakya ve
Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12-18, en çok 22
santimetre olur. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp,
nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla
gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla
beslenir. Nisan-mayıs arası, dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara
yapıştırır.Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır.
Ekonomik değeri bölgeseldir.

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

Sıcak ve ılık denizlerin
100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan, boylan 4-5 metreden
10-15 metreye ulaşan, omurgasızlar (mürekkep balığı, ahtapot, medusalar) ve
sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Sıcak
yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Rahatsız edilmezse
saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler, 8-14
arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar,
ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır.

ÇAÇA (Sprattus sprattus)

Sardalya-tirsi
ailesindendir. Boyu 6-8 santimetre, Karadeniz?in batısında 13-15 santimetre
olanlarına da rastlanır. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. Sürüler
halinde yaşar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti fazla lezzetli değildir.
Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök
yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi bahklar için yem değeri vardır. Kuzey
Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

Gümüş
türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda, kumlu veya
çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları, kabuklular ve
yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum
gösterir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Boyu 10-12, en çok 16-18
santimetre olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında
ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Bream

Marmara ve Karadeniz?in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve
Kırşehir?de yaşar. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3
kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir.
10 yıl yaşayabilir. mayıs-haziran arası yaklaşık 100,000 yumurta ile üreme
yapar. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av
bahğı olarak değerlidir.

ÇİPURA (Spanıs aurata)

Ege ve
Akdeniz?in bu namlı balığı, Marmara?da seyrek bulunur. Ortalama 25-35
santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6
kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları,
balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış
aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. İki yaşırı üstündekiler daha da
derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta
doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle
ekonomik değeri çok yüksektir.

ÇİTARİ (Boops salpa)

Karagöz
ailesinden bir balıktır. Sarpan balığı da denir. Boyları 45 santimetre
olabilir. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Bu nedenle fazla ekonomik
değer taşımaz. Marmara, Ege ve Akdeniz?de bol, Karadeniz?de seyrek rastlanır.
Yaşam karakteri ve üremeleri, karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir.

ÇİZGİLİ MERCAN (Uthognathus mormynıs)

Mırmır balığı da
denir. Mercana göre vücudu daha uzundur. Genellikle Akdeniz?de bulunur ve en
çok 30 santimetreye kadar büyür. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık, kayalık,
kumluk bölgelerinde yaşar. Acı su bölgelerine de girer. Biyolojik yaşamı
karagöz-mercan gibidir. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece
taze tüketilen bir balıktır.

ÇİZGİLİ ORKİNOS (Katsowonus pelamis)

Karadeniz,
Marmara ve Kuzey Ege?ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden
biridir. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Yemlendiği balık sürülerini
önüne katarak Karadeniz?e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Bu
gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara?daki yerli balıkların doğal dengesini
oluşturur. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık
yönüyle aşırı tüketimi, hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer
balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)

Çoruh, Ege ve
Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında
yaşar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel olarak dünyanın son buzul
çağında dağ göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır. Boyu 40-60
santimetreden 1 metreye; ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. 3-4
yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını
çakıllara bırakır. Dişileri yaklaşık 3,500 yumurta bırakır. Çok lezzetli etinin
yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.

DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) Sea Trout

Karadeniz
alabalığı, som balığı olarak da tanınır. Somon balığı ile hem arkabalığı, hem
de benzerliği vardır. Bir türü de Akdeniz?de yaşar. Genelde 50-80 santimetre
boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan, en çok 100 santimetre ve 25 kilograma
erişenlerine rastlanır. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek
için nehirlere girer. Ağırlığına oranla 2,000-16,000 yumurta döker. Kuvvetli
çenesi olan yırtıcı bir balıktır. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. Eti
çok lezzetli olduğu gibi, yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik
değeri çok yüksektir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Brook Trout

Soğuk, temiz ve
hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır,
başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve
0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir.
Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır.
Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su
balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok
yüksektir.

DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)

Ülkemiz
akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. 5-6 yılda yavaş büyüyerek
12-20 santimetre boya ulaşır. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü
geçirir. Nisan-haziranda 12 ? 18° C sularda haftalık aralıklarla ürer; dişileri
1,000-3,000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak için yem
olarak da kullanılır.

DERE PİSİSİ (Pleeuronectes Besus) Plattfish

Nehirlerin
denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan
bir pisi türüdür. Akdeniz?de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal
diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama 25-30, en çok 50 santimetre
boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik
olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800,000 yumurta bırakır. Eti çok lezzetli
ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)

Denizlerin kıyı
kesimlerinde, nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman
nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın
pullarla kaplıdır. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1,000 dolayında
yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması, dikenceyi
ilginç bir doğa olayı yapar. Ekonomik bir değeri yoktur.

DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)

Kırlangıç
ailesinin bir türüdür. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu, yan
taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Ege, Akdeniz ve Marmara?da
bulunur. Karadeniz?de rastlanmaz. En çok 45 santimetre boyda olur.
Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. Genelde 30 metre derinlikte
durgun sularda, bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Eti lezzetlli ve
yararlıdır. Ekonomik değeri vardır.

DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)

İsim
benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Marmara,
Ege ve Akdeniz sahillerinin 30-400 metreye varan derinliklerin kumlu, çakıllı
yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Boyları 10-15, en çok 30 santimetre olabilir.
Küçüklerine mıcır, büyüklerine çuka denir. Çiftler halinde gezerek yosunlar,
otlar, yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. Mayıs-temmuz arası ürer.
Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur.

DİL BALIĞI (Amogtossus latema)

Denizlerimizde
10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, çamurlu veya çakıllı
diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Boyları 20-25
santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve böceklerle beslenir. Bahardan
itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Kış aylarında
eti dolgun ve lezzettli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik değeri
yüksek olan bir balıktır.

DÜLGER (Zeus faber)

Boyu 50-60
santimetreye ulaşan dülger balığı, geçici balıktır. Mayısta Marmara?dan
Karadeniz?e çıkar. Akdeniz, Ege, Marmara ve kısmen de Karadeniz?de yaşayan,
kalın pullarla örtülü dülger balığı, etobur bir balıktır. Büyük ağzıyla
kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Genelde 60-70 santimetre
derinliklerde yaşar. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından
başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Dülger balığı,
İzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber, dikenli peygamber balığı olarak da
tanılır. Eti lezzetli, beyaz ve yararlıdır.

EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba)

Kuzey Ege,
Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi?nde yayılış gösterir. Düz ve ağır akışlı
suların, kumluk, çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25-35 santimetre en çok 50
santimetre ve 450-500 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip
mayıs-haziran arası üreme yapar. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla
ekonomik değeri vardır.

ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)

Bir köpek balığı
türüdür. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç
etmeden yaşar. Boyu 150 santimetre olabilir. Genelde avlanmak için veya tehlike
halinde 100-220 volta varan, insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa
süreli elektrik çarpması yapar. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. Dişileri
14-15 canlı yavru yapar. Eti yenebilir, fakat ülkemizde fazla tüketilmez.

EŞKİNA (Scıana umbra)

Sıcak ve ılıman
denizlerin 100-150 metre taşlık, kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar. Bütün
denizlerimizde bulunur. Gezgin bir balık değildir. Aynı zamanda taşbalığı ve
mavruşgil balığı olarak da tanınır. Bahar sonu, yaz aylarında üreyen eşkina,
30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Beyaz ve çok lezzetli
eti ile ekonomik değeri yüksektir.

FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)

Bir mercan
türüdür. Ortalama 25-35, en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde, Güney Ege
ve Akdeniz?de yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla
beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar.
Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli
olanlardandır, ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

FENER (Lophius piscatorius)

Kıyılardan 500
metreye kadar derinlerde yaşayan, boyları 2 metreye erişebilen, bir dip
balığıdır. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük
ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. Pulsuz ve çıplak vücudunu
kapsayan sıvı, insan cildi için tehlikelidir. Mart-ağustos arası derinlere
inerek ürer. 6-7 yaşırıda bir dişi, 1 milyon yumurta verir. Eti beyaz ve çok
lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan
ensülin ilacı, ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir.

GAMBUSYA (Gambusia affims)

Anayurdu ABD?nin
güney bölgelerinden, sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize
getirilmiştir. Durgun, sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. 0?dan +30° C.?ye
kadar dayanabilir. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. Aynca yosunları
ve kabukluları da yer. Erkekleri, 3-5 santimetre dişileri, 6 santimetre olur.
Nisan-ekim arasında erkekleri, spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır; 30
günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve
sağlığa yararı ile çok değerlidir.

GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus) Burbot

Bakalyaro ve
mezgitle ayni türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. Sıcak ve ılıman
suların taşlık, kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Balık yavruları ve
kabuklularla beslenir. Çevik, yırtıcı ve saldırgandır. Derisi çok kaygandır.
Ortalama 20, en çok 40 santimetre boyda olur. Üremesini sonbaharda yapar. Beyaz
ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır.

GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Rainbow Trout

Kuzey Amerika
kökenlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış, bu arada ülkemize de
getirilmiştir. Temiz, oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen
yetiştirmeye en çok uyum gösteren, tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir
alabalık türüdür. Erkekler 2, dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına
göre yaklaşık 1,000-5,000 yumurta verir. Denizde yetiştirilenleri, daha çabuk
büyüme gösterir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok
yüksektir.

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Kuzeybatı
Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi?nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri
vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde
temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan
ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında
60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını
dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik
değeri bölgeseldir.

GÖRDEK (Ruülus rubilio)

Kızılgöz
ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya?da fazla hareketli olmayan
akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha derince
sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla
beslenir. Boyu 15-20, en çok 25 santimetre olur. Nisan-mayıs arası ürettiği
yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av
yemi olarak değerlendirilir.

GÜMÜŞ (Atherma boyeri)

Denizlerimizde
yaygın olan Gümüş?ün Sapanca, İznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür.
Sıcak sularda, böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar.
Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını;
kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su yüzeyine yakın, sürü halinde dolaşırken su
kuşlarına yem olur. Eti yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık
unu endüstrisinde değerlenir.

GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio)

Trakya ve Doğu
Karadeniz?in yumuşak zeminli, bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir
carrasius türüdür. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye
erişir. Daha büyüklerine de rastlanır. Mayıs-haziran arası 160-380,000 yumurta
döker. Bazı hallerde bu yumurtaları, sazan veya diğer havuz balıklarının
döllediği de olur. Eti yenebilir. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak
yaşatılır.

GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc)

Diğer sazan
türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Ortalama 100-120 santimetre
boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. Fido planktonlarla beslenir. 3 yaşırıda
cinsel olgunluğa erişip, 20 ? 22° C.?de ve üstündeki sularda kilogram
ağırlığına oranla 140,000 yumurta verir. Yağsız ve lezzetli eti, Çin?de değerli
bir yiyecektir. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde
yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir.

GÜNEŞ (Coris julis)

Bu balık da
lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. Boyları ortalama 20
santimetre olur. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere
güzellik katarlar. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre
600-20,000 taneye kadar yumurta döker.

HAMSI (Engraulis encrasicolus)

Karadeniz?in
insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Marmara?da da bulunur. Sürüler halinde
yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ocak-mart arasında beslenmek içm
sahillere yaklaşır ve bol av verir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, geceleri
yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 ? 20° C.
sularda, 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yaklaşık 40,000
yumurta döker. Etinin lezzeti, çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok
yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde
dengenin bozulması, hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.

HASKEFAL (Mugu cephalus) Mullet

Denizlerimizde
yaygın bulunan bir kefal türüdür. Ortalama 30-50, en çok 75 santimetre boyda
olabilir. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Açık denizle
sahiller arasında gidip gelirler. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı
sulara, lagünlere, hatta nehirlerin içlerine girerler. Deniz dibi bitkileri ve
yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarında üreyip 150,000-1 milyon yumurta verir.
Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik
değeri çok yüksektir.

HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius)

Trakya-Marmara
Bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası?nda yayılış
gösterir. Boylan 15-25, en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur.
Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Sazana benzer
ve akrabadır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. sularda 150-300,000 yumurtasını 2-3
defada otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı
bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi de
yapılmaktadır.

HOROZBİNA (Parablennius gattorugine)

Dalgalı
sahillerin taşlık, kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek, çoğunlukla çift
yaşar. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Yaşam
şartlanna göre böcekler, kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Eti
lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar ve yaz
sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istridye
kabukları arasına dişiler, 2,000-15,000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25
günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara
bekçilik yaparlar.

HOROZBİNA (Blennius fluviatilis)

Marmara, Ege ve
Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Boyları
denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 santimetre, Akdenizdeki
türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek
larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye
kabukları arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz derisi, yapışkan bir sıvı ile
kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.

İNCİ BALIĞI (Albunus albunius)

Pullarından
yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları
15-20 santimetre olur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. Planktonlar,
kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir.
Nisan-mayıs arası üreyip, yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya
çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Eti lezzetli sayılır. Bölgesel
değerlenir. Orta Anadolu?da Gökçe, Van çevresinde darah ismiyle anılır.

ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena)

Bütün sıcak ve
ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan
bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Marmara?da az,
Ege ve Akdeniz?de fazlaca bulunur. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır.
Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı, barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye
kadar büyüyebilir. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum
ederler. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü
yoktur.

İSKORPİT (Scorpaena porcus)

Yaşamı aynı
aileden olan Lipsoz?un aynıdır. Farkları, iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması
(ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. İskorpitin de dikenleri
lipsoz gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Eti
lezzetli ve çok yararlıdır.

İSPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris)

Bütün
denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür.
16-20 santimetreye büyüyebilir. Deniz kurtlan, karides, yosunlar ve balık
yavrulanyla beslenir. Göçer balıklardandır. İlkbahardan yaz sonuna kadar
üremelerini sürdürür. Eti beyaz, yağlı ve lezzetlidir.

İSTAVRİT (Trachurus trachurus)

Denizlerimizde
sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki
türü yaşar. Boylan karagözde 15-25 santimetre, en çok 30 santimetre,
sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Küçüklerine kraça denir. Gezici
balıklardır. Hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir.
Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve
bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

İSTRONGİLOS (Spicara smaris)

Bütün
denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar.
İzmaritle aynı ailedendir. Erkekleri 13-16, dişileri 15-20 santimetre boy ve
50-100 gram ağırlıkda olur. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında
gidip, gelirler. Nisan-mayıs, bazen de temmuza kadar üreyip 40-60,000 yumurta
döker. Planktonlar, küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Eti
lezzetlidir, bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır.

İZMARİT (Maena smans)

Denizlerimizin
yerli balıklarındandır. Küçüklerine kancur, büyüklerine kanal izmariti denir.
Boyu ortalama 15 santimetre, dişileri daha küçük olur. Hareketli ve kurnazdır.
Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Batar ve
yara yapar. 10-12 yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp,
60-70,000 yumurta verir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla beslenir.
Eti beyaz ve lezzetlidir. Bol tüketilir.

Tarif

KABABURUN (Chondrostoma nasus) Nose

Çeşitli
türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe
yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. Boylan 25-40, en çok 50 santimetre olur.
Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir.
Mart-mayıs arası ürer ve 100,000?e yakın yumurtasını çakıllann üstüne
yapıştınr. Farklı türleri, bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir.

KADİFE BALIĞI (Tınca tinca) Tench

Kuzey
bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde
30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. Planktonlar, küçük balıklar ve
yumuşakçalarla beslenir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır.
Mayıs-haziran arası üreme yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde
yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir.

KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus)

Çok yassı
vücuduyla kağıt ismini alır. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde, göç etmeyip
ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar, omurgasızlar ve küçük
balıklarla beslenen, boyları 3 metre olabilen bir balıktır. Karadeniz?de
rastlanmaz, diğer denizlerde seyrek görülür. Sakin, yavaş ve ahenkli yüzen,
sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. Bahara doğru sahillere sokularak
iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. İlginç bir balık olarak denizleri
süsler.

KALKAN (Psetta maxima)

Bir dip balığı
olan kalkan, Karadeniz?in en tanınmış balıklarındandır. Boğazlar, Marmara, Ege
ve Akdeniz?de seyrek rastlanır. Gezici balık değildir. Bütün hayatı dipte
yatmakla geçer. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi?nde, kalkanın
diğer türleri yaşamaktadır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya
erişebilir. Sahillerde 5-10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere
inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileri ise
6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10°-15° C sularda
nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin
lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans)

Boyları 50
santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar, güzel ve
bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz?de yaşar. Su yüzeyinden 1-1.5 metre yüksekte
1-10 saniyelik sürede 30-35 m.?lik uçuşlarla denizleri süsler. Suların
ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak, mayıs-temmuz arası ürer. 10-80 metre
derinliklerde yumuşakçalar, kabuklular ve böceklerle beslenir.

KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)

Bütün
denizlerimizde, çoğunlukla Marmara ve Ege?de ılıman suların kayalıklarında yaşayan,
bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Sürüler halinde yaşar. Suların
ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Çeşitli
türleri sularımızda yaşar. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari
olarak tanınır. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir
balıktır.

KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum)

Denizlerimizde
seyrek rastlanan, 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde, üstü bitkilerle
örtülü kumsal, çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır.
Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Boylan 30 santimetre
olabilir. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 15-18,000 yumurta döker. Eti lezzetlidir.
Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur.

KEDİ BALIĞI (Scyliorhinus canicula)

Köpekbalığı
ailesindendir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1,000 metreye varan
derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Kabuklular, omurgasızlar ve balıklarla
beslenir. Boyları ortalama 80-150 santimetre olur. Kuşlar gibi çiftleşip,
yumurtlayarak nrer. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar
arasına bırakır. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Kuluçka süresi 15
gündür. Eti lezzetli olup yenilebilir. Aynca sportif avcılığı da yapılır.

KELER (Squatina sguatina)

Köpekbalığı
ailesindendir. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil
yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında, kumlu, çamurlu alanlarda fazla göç
etmeden yaşar. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri
balıkları, omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek
beslenir. Bahar sonu yaz aylannda dişiler, gruplar oluşturarak sahillere
yakınlarda döllenir. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru
doğurur. Yüzgeçlerinin eti yenebilir, karaciğerinden yağ ve vitamin elde
edilir.

KIKLA LAPİN (Labrus berggylta)

Ilık ve sıcak
denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde
yaşar. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Boyları 30-40,
en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Yumuşakçalar ve kabuklularla
beslenir. Dişleri çok kuvvetlidir. Üremeye yakın erkekleri, deniz bitkileriyle
dişiye yuva hazırlar. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. Eti lezzetlidir.
Aynca sportif avcılığı değerlidir.

KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)

Ege, Akdeniz ve
Marmara?nın fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. Kısmen Karadeniz?de rastlanır.
Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler
halinde yaşar. Küçüklerine derviş balığı da denir. Ortalama 25-50 santimetre
olur. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 15-20 yıllık yaşamı
vardır. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Küçük
kabuklular, yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Etinin lezzet
ve yararıyla, her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Diğer
Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir.

KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)

Mercan
ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir.
Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35-40
santimetreye ulaşabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, Çanakkale
Boğazı ve Ege?de bolca bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Denizlerdeki ısıya
göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. Etçil balık olan
mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir.

KIRMIZI HAVUZBALIĞI

Biyolojik yaşamı
diğer havuz balığı türleri gibidir.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski
çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli
balığıdır. Çin?de ve Japonya?da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır.

KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Maggot

Karadeniz,
Trakya, Marmara ve Kuzey Batı Anadolu?nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar.
25-30, en çok 50 santimetreye büyür. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır.
Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 50-100,000
yumurta bırakır.. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır.
Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir.

KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Perch

Kuzey Anadolu?da
soğuk olmayan ağır akışlı nehirler, göl ve göletlerin yumuşak tabanlı
zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. 20-40
santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp
kg/ağırlığına göre 600,000 yumurta döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı
olduğu için makbul değildir. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir
yemdir.

KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Asp

Trakya, Marmara
ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60-80, en çok 100
santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. Etçil bir
balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Erginleri yalnız dolaşır.
Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100,000 yumurta
verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Buna karşın olta
avcılığı çok zevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan ?aps.
vorax? türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak
tanınır. Boyları 40 santimetre olur.

KOLYOZ (Scomber japonicus)

Bütün denizlerimizde
bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Şeklen uskumruya çok benzer
fakat ayrı bir türdür. Büyük Okyanus?ta da sürüler halinde yaşar. Küçük
balıklar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri
temmuz-ağustos arası 300-400,000 yumurtasını denize bırakır. Eti uskumru kadar
lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.

KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)

Bütün
denizlerimizin nehir ağızlarına yakın, bazen de acı su bölgelerinde, 75 metreye
kadar derinliklerin kumlu, çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyları en
çok 18-19 santimetre olabilir. Mart-mayıs arasında 1,000-6,000 arasında yumurta
vererek ürer. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. Küçük kabuklular,
yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır.

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman)

Karadeniz
kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde
acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Boyu 18-22, en çok 25
santimetre olur. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Nisan-mayıs
arası doğan yavrulara, erkek bekçilik yapar. Diğer kayabalıkları gibi eti
beyaz, lezzetli ve yararlıdır. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir.

KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)

Ilık denizlerin
sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak
kumlar arasında ömür geçirir. Beslendiği küçük balıklar, böcek, yumuşakça ve
kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir.
Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Eti lezzetli
olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur.
Kışı derin sularda geçirip, mart başırıdan itibaren sığlara sokulup, yaz sonuna
kadar üreme yapar.

KUPES (Boops boops)

Altınkuşak da
denir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Akdeniz, Ege ve Marmara?da bulunur.
Marmara?dakilerin bir bölümü Karadeniz?e çıkar ve döner. Yosunlar, balık
yavruları ve kabuklularla beslenir. Boyları 15-25, en çok 35 santimetre olur.
Üremelerini bahar sonunda yapar. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. Eti
lezzetlidir. Ancak bölgesel değerlenir.

KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber)

Akdeniz, Ege ve
Marmara?da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başırıın üstündeki
gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp, avlar. Nisan-mayıs aylarında
kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup
temmuz-eylül arasında üreme yapar. Kg./ağırlığına göre 10,000-20,000 yumurta
döker. Yavrular, önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir.
Eti lezzetlidir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır.

LAHOZ/GİRİDA (Epinephelus aeneus)

Ege ve özellikle
Akdeniz?de yaygın bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Fazla
derinlere gitmeden kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Oldukça
yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklular, omurgasızlar ve
küçük balıklarla beslenir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Akdeniz?in eti
çok lezzetlli, şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)

Mandagöz mercan
da denir. Ege ve Akdeniz?de yaygındır. 100-300 metreye varan derinliklerde
sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek
yaşar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Hermafrodit bir balıktır. Hem erkeklik,
hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında
üreme yapar. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir.

LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)

Karadeniz?in
doğu ve batısıyla Trakya?daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su
bölgelerinde yaşar. Genelde 40-50, en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram
ağırlıkta olabilir. Küçük balıklar, kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir.
Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar.
Etinin gıda yönüyle, ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta avcıları için de
kıymetlidir.

LEVREK (Dicentrarhus labrax)

Denizlerimizde
ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani
ailesindendir. Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. Gençken
gruplar halinde, sonraları tek başırıa yaşar. Yaşam ortamı, karanlık ve kuytu
yerlerdir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Yaklaşık
20 yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve
10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek
denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Ocak-mart arasında 500,000-2,000,000
yumurta dökerek, yüksek bir üreme gösterir. Eti en lezzetli balıkların başırıda
gelir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.

LİPSOZ (Scorpaena scrofa)

50-60
santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak ve ılık
denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde,
bitkilerle örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. Bilhassa Marmara
ve Ege?de çok rastanır. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Et yiyen bir balık
oları lipsoz, ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3,000 yumurta döker. Dikenleri
çok zehirlidir.

LÜFER (Pomatomus saltator)

Gezici
balıklardan oları lüfer, Karadeniz?le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin
aşamaları içinde değişik isimler alır. Buna göre: boyları, 10 santimetreye
kadar olarılar defheyaprağı, 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop, 18-25
santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer,
35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak
kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür.
Lüfer, sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Yaz
ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Ilık suların 10-200 metre
derinliklerinde yaşar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. Kademeli olarak
60-80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri
çok yüksektir.

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)

Eskiden
gemilerin altlarında, genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen, bu nedenle
pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. Ortalama 40 santimetre
boyda olur. Sıcak ve ılıman denizleri sever; yosunlar, deniz kurtları,
kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir.
Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. Etinin gıda değeri yoktur.

MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus) Blue Mullet

Kefal,
denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde, kıyılara yakın, denizle ilişkili
nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür.
Denizlerimizde haskefal, altınbaşkefal, topbaşkefal, mavri kefal, dudaklı kefal
gibi çeşitli türleri vardır. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir.
Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Yaklaşık 15
yıllık ömrü oları kefaller, 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150
binden 7 milyona kadar yumurta verirler. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir
balıktır. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.

MAZAK (Trigloporus lastoviza)

Benzerliğinden
ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Ortalama
20-25, Akdeniz?de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. Bütün kırlangıç
türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. Biyolojik yapısı,
kırlangıçla eştir. Taze olarak tüketilen eti, kırlarıgıç gibi yararlı ve
lezzetlidir.

MELANURYA (Oblade melarıura)

Mercan
ailesindendir. Marmara, Ege ve Akdeniz?in 2-3 metre sığ sularında, su yüzeyine
yakınlarda, fazla göç etmeden yaşar. Diğer mercan türlerinden farklı olarak
sualtı bitkileriyle beslenir. En fazla 30 santimetreye büyür. Üremesi bahar
sonuna kadar sürer; yumurtalarını denize bırakır. Mikroplarıktonlarla beslenen
yavrular, yaz sonunda olgunlaşır. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve
lezzetlidir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri
fazla değildir.

MERCAN (Pagellus erythnnus)

Sıcak ve ılıman
denizlerin en ünlü balıklarındandır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir
aile oluşturur. Marmara, Ege ve Akdeniz?de yaygındır. Boyları yaklaşık 20-30,
en çok 70 santimetre olabilir. Etçildir. Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük
balıklarla beslenir. Denizlerin taşlık, kayalık bölgelerinde sahillere yakın
yaşar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik
karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Lezzetli eti ve her
mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

Marmara ve
Karadeniz?de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre
olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki
derin sularda yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, sardalya gibi sürü
halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre
şubat-mayıs arasında üreme yapar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca
avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MIĞRI (Conger conger)

2-3 metre boydan
50-60 kilogram erişebilen, 30 yıla kadar ömrü olan, yazın sığ suların, kışın
150 metre derinliklerin taşlık, kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir
balıktır. Nehirlere giremez. Sert, hareketli ve yırtıcıdır. Su içinde bulduğu
her canlıyı yiyebilir. Gündüzlerini yatarak geçirip, karanlıkta avlanır. İlk ve
sonbahar arası 100-150 metre derinlerde, açık denize, 3-5 milyon yumurta döker.
Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir.

MİNAKOP (Umbma cirrosa)

Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taşlık, kayalık bölgelerinin
100-150 metreye varan derinliklerinde, dibe yakınlarında yalnız yaşar. Zaman
zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. Eşkina ve sarıağızla aynı
türdendir. Yumuşakça, kabuklu ve kurtlarla beslenir. Yaşadığı bölgenin
şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. Sert ve beyaz
etinin lezzeti levreğe yaklaşır.

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)

Trakya
Bölgesi?ndeki akarsularda yayılış gösterir. 7-10, en çok 14 santimetre
(dişileri) boyunda olur. Suyu berrak, oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi
çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki böcekler, sinekler dip hayvancıkları ve balık
yumurtaları yiyerek yaşar. Küçük, hareketli ve kurnaz bir balıktır.
Mayıs-haziran arası yaklaşık 1,000 yumurtasını taşlara yapıştırır. Üreme
devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Alabalık yumurtalarını
aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır.

MÜREN (Murenea helena)

Merina balığı da
denir. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Etçil ve yırtıcı bir
balıktır. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup,
çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde
az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. Ancak, eski Roma çağlarından
beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. Bütün denizlerimizin az
derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. Üremeleri, ilkbahardan başlayarak
sonbahara kadar sürer.

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)

Karadeniz,
Trakya ve Marmara?daki akarsularda yaygındır. Boyları 9-13, en çok 16
santimetre olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında, zaman zaman
akıntılara karşı yüzerek yaşar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su
yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs-haziran arası üreyerek
yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak
kullanılmasının yanısıra, doğadaki değeri daha önemlidir.

ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)

Boyu 40
santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen, dişileriyle
erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Genelde
10-100, seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. Denizdeki küçük hayvanlar ve
balıklarla beslenir. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Bu esnada çiftler
halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Daha sonra yumurtaları korumak
için erkekleri nöbet tutar. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır.

ORFOZ (Epinephelus guaza)

Hani türünden ve
levrekle akrabadır. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1,5 metre boy ve 30-40
kilogram ağırlığa erişebilir. Ege ve Akdeniz balığıdır. Taşlık, kumluk ve
yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız
yaşar. Etoburdur. İrili, ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. Eti çok
lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Denizlerimizde az
bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından
tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir.

ORKİNOS (Thunnus thynnus)

Denizlerimizde
yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları
da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Çeşitli türleri vardır.
Orkinos, sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Yazın Karadeniz?e
çıktıktan sonra sonbaharda Marmara?ya ve oradan da Ege?ye geçerek hemen bütün
Akdeniz?i dolaşırlar. Bu gezilerinde saatte 40-60 kilometre hızla yol
alabilirler. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Mart-ağustos arasında ürerler
ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Yaşam süreleri, ortalama 15
yıldır. İhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir.

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)

Ot balığı olarak
da tanımlanır. 2,000 yıldan beri Çin?de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir.
Anayurdu Çin?den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen bir kültür
balığıdır. Ortalama 40-80 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. En çok
12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Otobur bir balıktır. Günde ağırlığının
x120?si kadar ot yer. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir
canlıdır. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120,000 yumurta
verir. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir.
Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur.

PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)

Karadeniz ve
Marmara?nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz?e
çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara?ya, Çanakkale?ye kadar iner.
Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi,
sardalya gibi balıklara saldırarak yer. 18-20° C. sularda 400,000?den birkaç
milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Yetiştikten sonra büyümesine
göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 santimetre çingene palamudu, 30-35
santimetre palamut, 40-45 santimetre kestane palamudu, 50-55 santimetre
zindandelen, 55-60 santimetre torik, 60-65 santimetre sivri, 65-70 santimetre
altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi,
ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma,
ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)

Ege?de seyrek,
Doğu Akdeniz?de yaygın bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ,
taşlık ve bol bitkili, bazen de acı su bölgelerinde yaşayan, çok çeşitli ve
güzel renkleri olan bir balıktır. Iskaroz balığı da denir. Deniz yosunlarıyla
beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 812,000 yumurta verir. Sert ve yavan eti
yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmahdır.

PİSİ (Pleuronectes platessa)

Ortalama 30-40
santimetre boy ve 250-350 gram ağırlıkta olabilen, ekonomik değeri yüksek
balıklardan biridir. Denizlerin kumlu, çakıllı diplerinde, kabuklular ve
yumuşakçalarla beslenip, 15-18 yıla kadar yaşar. Sıcak ayları diplerde geçirip,
kışın sahillere yaklaşır. Acı sulara, nehir ağızlarına kadar sokulur. Bir diğer
türü de tatlı sularda yaşar. Üremelerini ocak-mart arasında 5-6° C. sularda
yapar. 800,000-1 milyon yumurta verir.

PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) Carp

13.-14.
yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik
değeri çok yüksek bir balıktır. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300,000 yumurta
verir. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1,000 gram ağırlıkta olur. Doğal
yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. Sportif
avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.

RİNA (Dasyatis pastmaca)

Köpekbalığı
ailesinden olup, şeklen vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan
derinlerin kumlu, çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. Boyları 150
santimetreye ulaşabilir. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır.
Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve lagünlere
yaklaşır. Çiftleşerek ürer. Gebelik süresi 15-18 aydır. 78 yavru yapar. Eti
lezzetsizdir. Tüketim değeri yoktur. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı,
dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir.

SARDALYA (Sardine pilchardus)

Sürü halinde,
yazın orta, kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. Eskiden deniz
üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır.
Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. Deniz içinde
henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir.
Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege?de bol bulunur.
Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir.
Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur.
Yaklaşık 20,000 yumurta verir.

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)

Sıcak ve ılık
denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık, mercan, kayalık bölgelerinde
yaşar. Etçil bir balıktır. Kendinden küçük ne bulursa yer. Ortalama boyu, 50-60
en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Etinin lezzet ve
verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. Fazla
gezici bir balık değildir. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından
ağustosa kadar üremelerini sürdürürler.

SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)

Sparidae
ailesinden bir balıktır. Boyları 50 santimetre olabilir. Anatomisi karagöze
benzer. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar.
Karadeniz?de az bulunur. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Başlıca
besinleri küçük kabuklular, deniz soluncanları ve özellikle karidestir. Etleri
de karagöz ve mercan gibi beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Üremeleri, erken
ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder.

SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Amberjack

Akdeniz?de
yaşayan, genelde 30-50 santimetre, en çok 100 santimetre olabilen istavrit
türünden bir balıktır. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır.
Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık
sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. Üreme devresi, bahardan yaz sonuna
kadardır. Eti lezzetlidir. Japonya?da bol miktarda üretimi yapılır.

SİNAĞRİT (Dentex dentex)

Karagöz
ailesinden olan sinağrit, Ege ve Akdeniz?in sert, hareketli ve kuvvetli bir
balığıdır. 1-1.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir.
Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Kuvvetli
çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık,
kayalık bölümlerinde, kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler
halinde yaşar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender
avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığı da amatörler için
değerlidir.

SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)

Karagöz
balıkları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır.
Karadeniz Bölgesi?nde de rastlanır. 0-400 metre derinliklerde yaşar. Sivriburun
karagöz, 35 santimetreye kadar büyüyebilen, sürü halinde yaşayan, mevsimsel
olarak beslenme, üreme, kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç
eden bahklardır. Kıyıların taşlık, çakılları arasında bitkileri ve küçük
kabuklularla besinlenir. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait
pek çok balık türü sularımızda yaşar.

SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus)

Çamur sazanı da
denir. En çok 80 santimetre boya ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu
zeminlerinde, derinlerde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Eti
lezzetlidir. Çin?de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi
henüz araştınlmaktadır.

SOMON (Salmo salar) Salmon

Anayurdu Kuzey
Amerika?dan dünyaya yayılmış, üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Boyu,
ortalama 60-100 santimetre, ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. 150
santimetreye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların, oksijeni bol temiz sularında
yaşar. Doğal yetişenleri 2-3 metre yükseğe atlayıp yüzerek 2-3,000 km.?lik
nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Doğan yavrular,
tekrar acı sulara iniş yapar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Etoburdur.
Böcekler, sinekler, kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Tatlı su
balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar
elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.

SUDAK (Stizostedion fucioperca) Zander

Marmara, Trakya,
Karadeniz ve Göller Bölgesi?nde 10-15 yıl yaşayan, 40-70 santimetreden 130
santimetre boy ve 1-5 kg?dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen; hareketli,
avcılığı zevkli bir balıktır. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Nisan-mayıs
arasında 200,000-1,000,000 yumurta vererek ürer. Gündüzlerini dipte geçirip,
avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Etinin deniz
levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir
tatlı su balığıdır.

TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)

Marmara ve
Trakya Bölgesi?nde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol
bölümlerinde yaşar. Göllerde de yaşam gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve
bitkilerle beslenir. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3-5
yaşlarında 10-12, en çok 25-35 santimetre olabilir. Eti çok kılçıklı ve
lezzetsizdir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.

TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio)

Kuvvetli akan
dere ve ırmakların berrak sularında, taşlar arasında yaşar. Boyları ortalama
12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. Su içindeki balık yavruları,
bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Tath su levreği ve tuma
balığı için de kendisi yem olur. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. Eti gevrek
ve lezzetlidir.

TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)

Yavaş akıntılı
nehirler veya göllerin, suyu berrak, kumlu zeminlerinde yaşar. Çeşitli türleri
vardır. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran, gününü kumlu diplerde geçirip
geceleri avlanır. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir; bu arada avları
ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Nisan-haziran arası ürer; yapışkan
yumurtalarını taşlara, köklere, bitki saplarına bırakır. Taşısıran balıkları,
doğa dengesi yönü ile değerlidir.

TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)

Karadeniz?e akan
akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan, yaşamı diğer kaya balıklarıyla
benzerlik gösteren, boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. 2-3
yaşlarında olgunlaşan dişileri, topluca yumurta verir. Erkekler de nöbet
tutarak yumurtaları bekler. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Tatlı
sulara girişinde böcek larvaları da yer. Doğa dengesi balığıdır. Sportif veya
ekonomik yönü olmayan bir türdür.

TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) Chub

Ülkemizin
çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7-10
yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1,000 gram ağırlığa erişen bir kefal
türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar, karides ve böcek yavrularıyla
beslenirken, büyüyünce ot da yer. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve
sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. Nisan-haziran arası 45-50,000
yumurta dökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok
makbuldür.

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)

Marmara, Kuzey
Ege ve Karadeniz?in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. Zaman zaman
da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Böylece acı su-tatlı
sular arasında göçler yapar. 15-30 santimetre boyunda olabilir. Planktonlar,
sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Mayıs-haziran
arasında 15-25,000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır.
Yıllar öncesi ?chalealbumus chalcoides İstanbulensis? türü Haliç?te
Kağıthane Deresi?nde yaşardı. Etinin lezzeti, bölgesel olan bir balıktır.

TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Perch

Kuzey
bölgelerimizdeki, akarsu ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su
bölgelerinde yaşar. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Fazla
göç etmez. Yumuşakçalar, küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. 7-8°
C. sularda mart-haziran arası üreme yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak
tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır.

TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)

İlk kez
Rusya?nın Abrau Gölü?nde bulunmuş; 1943?de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü?nde
rastlanmıştır. İznik Gölü?nde de yaşamaktadır. Boyları 7-8, en çok 12
santimetre olan, sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. Planktonlar,
küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp
10-14° C. sularda haziran-ekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak
ürer. Eti, bölgesel olarak tüketilir. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde
yem balığı olarak değerlendirilir.

TEKIR (Mullus surmuletus)

Karadeniz
dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25
santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100
metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler
ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60
metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır.
Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

TİRSİ (Alosa fallax)

Boyları 30-33
santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve
Marmara?da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme
mevsimleri ilkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere
girerler. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü
olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir.

TRAKONYA (Trachinus draco)

Denizlerimizde
yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18, en çok 35-40 santimetre boya
erişir. Hareketsiz bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok
süratlidir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. Bu nedenle dikkat
edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam
eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda çarpan balığı olarak
adlandırılan trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kış aylarında
derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik
değeri yoktur.

TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)

Trakya?nın
Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle, bunların deniz
bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Boyları
18-35 santimetre olur. Kurtlar, balık yumurtaları, küçük kabuklular ve sinek
larvalarıyla beslenir. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta
ve larvaları için zarar vericidir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. Eti
lezzetlidir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur.

TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)

Mercan
ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. Ege?nin ünlü balığıdır. Sıcak ve ılık
denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya
taşlıklarda tek başırıa yaşar. Boyu 30-50, en çok 75 santimetre olur. Kış
aylarında 150 metre derinlere iner. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü
kabukluyu kırıp yiyebilir. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek
olur. Hem erkek, hem de dişi karakteri gösterir. Yaz aylarında üreme yapar. Eti
beyaz ve lezzetlidir. Geçmişte aşırı avlanılması, neslini çok azaltmıştır.

TURNA BALIĞI (Esox lucius) Pike

Karadeniz?e akan
nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. Tatlı
su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Tüm balıklara, hatta yaban
ördeklerine saldırır. Kendi yavrularını da yediği olur. Yaşam şartları
elverirse 20-25 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100, dişileri ise 150 santimetreye
kadar büyür. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200,000 yumurta
vererek üremeye başlar. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir.
Spor avcılığının en namlı balıklarındandır.

UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)

Güney Ege ve
Akdeniz?de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. Planktonlar, omurgasızlar ve
yavru balıklarla beslenir. Gümüş ve kefala benzer. Boyu 20-30 santimetre
olabilir. Bazen büyük balıklardan kurtulmak, bazen de saatte 80 km.?yi bulan
yüzme hızı gereği, su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla
2-13 saniye ve 50-250 m.?lik planör uçuşları yapar. Baharla yaz arasında, deniz
ortasında, yumurtalarını yosun, ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak
ürer. Eti lezzetlidir. Bölgesel değerlenir.

USKUMRU (Scomber scombrus) Mackerel

Genelde 25-35
santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, sürüler halinde yaşayan
Marmara?nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler
yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru, şimdilerde ekolojik
nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2-3
yaşırıda olgunlaşan dişileri, 350-400,000 yumurtasını denize bırakır. Üreme
devresi şubat-nisan arasıdır. Planktonlar, hamsi, çaça gibi küçük balıklar ve
yavrular besinidir. 8-10 yıl yaşar. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Az yağlı ve
kurutulmuşuna çiroz denır. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en
yüksek balıklardan biridir. Atlarıtik?te yaşayan lezzetsiz bir türü daha
vardır.

ÜZGÜN (Callionymus lyra)

Renklerinin
güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. Boyları 25 santimetre kadar
olabilen bu balık; karides, yengeç, deniz kestanesi, deniz yıldızı,
omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Sığ sulardan 300-350
metre derinliklere inebilir. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Etinin
kıymetli olmayışı, dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir
ekonomik yönü yoktur.

VATOZ (Raja clavata)

Köpekbalığı
ailesindendir. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. 1 m.?yi aşan
boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Uzun geziler yapmadan
15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av
bekler. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Bahar ve yaz aylarında
sahillere yaklaşarak üreme yapar. Dişileri, 10-30 yumurta verir. Eti
lezzetlidir. Fakat az tutulur. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir.
Ekonomik değeri vardır.

YAYIN (Silunıs glarıis) Catfish

Akarsu ve
göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır.
Ortalama 1-2 m?den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir.
35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Yavaş akan nehirlerde, göllerde,
dipte hareketsiz yatarak yaşar. Etobur bir balıktır. Sualtındaki bütün
hayvanları yiyebilir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta
dökerler. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7,000-25,000 yumurta
döker. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Ekonomik
değeri çok yüksektir.

YAZILI HANİ (Serranus scriba)

Uzunluğu en çok
25 santimetre olabilen yazılı hani, kendi türünün tipik bir ömeğidir. Belli
bölgelerde yalnız yaşar. Levrek balığı ailesindendir. Kendinden küçük balıklar,
karides gibi kabuklularla beslenir. Yaklaşık 30 metre derinlerde, belirli
bölgelerde yanlız yaşar. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden
?yazılı? ismini alır. Üremeleri mayıs-haziran arasında olup cins ve
türlerine göre 18-900 bin yumurta döker.

YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Aal

Erkekleri 30-50
santimetre, dişileri 45-100 santimetre olabilen; hem tatlı, hem de tuzlu
sularda yayılış gösteren bir balıktır. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra
tatlı sulara girer. 8-20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas
Okyanusu?nda Sargossa Denizi?ne yönelirler. Burada 7-10° C. sularda yaklaşık
1,000-3,000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Dönüşü başarabilen
yavrular, tekrar acı su bölgelerine gelirler. Yırtıcı ve obur bir canlıdır.
Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzeti yanında
yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.

ZARGANA (Belone belone)

60-70 santimetre
bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana, ortalama 18 yıl yaşar. Hamsi, çaça,
çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Ilıman denizlerimizin yerli
balıklarındandır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve
süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir.
Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin
yumurta verir.

ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus)

Uskumru turnası
da denir. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta
yaşar. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. 20-30?lu gruplar halinde
gezerler. Bilhassa Ege ve Akdeniz?de rastlanır. Etçil bir balıktır ve sürü
halindeki küçük balıklarla beslenir. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber,
kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Erken ilkbahardan
yaza kadar her seferinde 1,000-1,500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler.

Pratik Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Don't Miss! random posts ..